Horacjański ideał życia – bliski czy obcy współczesnemu...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Horacjański ideał życia – bliski czy obcy współczesnemu człowiekowi? Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 

 

Literatura przedmiotu: 

1. Herbert Z., Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu,  

2. Herbert Z., Pan Cogito a myśl czysta, 

3. Herbert Z., Przesłanie Pana Cogito,  

4. Miłosz Cz., Dar,

5. Szymborska W., Chwila,

6. Twardowski J., Modlę się,

7. Twardowski J., Modlitwa,

8. Twardowski J., Spieszmy się kochać ludzi.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)