Co czytają bohaterowie literaccy ? Analizując celowo wybrane...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Co czytają bohaterowie literaccy ? Analizując celowo wybrane utwory wskaż przykłady bohaterów, których osobowość i losy zostały ukształtowane przez doświadczenie czytelnicze.


Literatura podmiotu:

1. Cervantes, M. Don Kichot,

2. Dostojewski, F. Zbrodnia i kara,

3. Herling- Grudziński, G. Inny świat,

4. Mickiewicz, Adam. Dziady,

5. Sienkiewicz, H. Latarnik,

6. Słowacki, J. Kordian.




Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebook



prezentacja maturalna, pytania




Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)