Neologizmy w języku współczesnej młodzieży. Omów ich funkcję...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Neologizmy w języku współczesnej młodzieży. Omów ich funkcję w komunikowaniu się.


Literatura podmiotu:

1. Przykłady neologizmów.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)