Język sms-ów. Zastanów się, czy jest on bliższy językowi...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Język sms-ów. Zastanów się, czy jest on bliższy językowi pisanemu, czy mówionemu.


Literatura podmiotu:

1. Senderek Daniel, SMS. Słowa mają siłę,

2. Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie,

3. Przykładowe SMS-y.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)