Rap - profanacja sztuki, czy poezja XXI wieku? Omów problem

E-mail

Cena: 49 zł

 

Rap - profanacja sztuki, czy poezja XXI wieku? Omów problem, analizując język wybranych utworów.

 

I. Literatura podmiotu:


1. Kaźmierczak Leszek, Granice, Nie pytaj o Nią, [muzyka].

2. Kochanowski Patrycjusz, Baryła Michał, Borkusz Krzysztof, Reduta Ordona, [muzyka].

3. Ośrodek Jakub, Grzech Śmiertelny, [muzyka].

4. Ośrodek Jakub, Smutna Historia, [muzyka].

5. Ośrodek Jakub, Wyszedłem na spacer, [muzyka].

6. Salbert Sebastian, W moich kręgach, [muzyka].


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)