Zanalizuj jak polscy twórcy przedstawiali problem holocaustu...

E-mail

Cena: 45 zł

 

Zanalizuj jak polscy twórcy przedstawiali problem holocaustu. Omów problem na wybranych przykładach literackich.


Literatura Podmiotu:

1) H. Krall, Zdążyć przed panem Bogiem,
2) Cz. Miłosz, Campo di Fiori,  Wiersze,
3) K. Moczarski, Rozmowy z katem,
4) A. Szczypiorski, Początek


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)