Obraz wsi i jej mieszkańców w literaturze polskiej różnych epok.

E-mail

Cena: 49 złObraz wsi i jej mieszkańców w literaturze polskiej różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 

Literatura podmiotu:

M. Dąbrowska, Ludzie stamtąd,

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz,

W. S. Reymont, Chłopi,   [Jesień].

S. Żeromski, Ludzie bezdomni,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)