Idealizacja szlachty polskiej w utworach literackich. Omów...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Idealizacja szlachty polskiej w utworach literackich. Omów jej funkcje na wybranych przykładach.

 

I. Literatura podmiotu:  

Chryzostom Pasek Jan, Pamiętniki, 

Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz,

Potocki Wacław, Transakcja wojny chocimskiej,

Sienkiewicz Henryk, Potop, t. I,

Ursyn Niemcewicz Julian, Powrót posła,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)