Porównaj różne ujęcia motywu cierpienia.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Na wybranych przykładach literackich porównaj różne ujęcia motywu cierpienia.


Literatura podmiotu:

1. Goethe J. W., Cierpienia młodego Wertera,

2. Herling-Grudziński G., Wieża i inne opowiadania,

3. Księga Hioba,

4. Parandowski J., Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian,

5. Prus B., Lalka.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)