Motyw cierpienia i sposoby jego ujęcia w literaturze.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw cierpienia i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 

Literatura podmiotu: 

1. Goethe J.W., Cierpienia młodego Wertera, 

2. Nałkowska Zofia, Medaliony, 

3. Pismo św. Starego i Nowego Testamentu, 

4. Sofokles, Król Edyp.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)