Literackie obrazy cierpienia i bólu człowieka.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Literackie obrazy cierpienia i bólu człowieka. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich.

 

Literatura podmiot:

1. A. Mickiewicz, Stepy akermańskie,

2. J. Kochanowski, Tren VIII,

3. J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera,

4. Z. Nałkowska, Medaliony.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)