Różne źródła i formy buntu. Omów zagadnienia, poddając...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne źródła i formy buntu. Omów zagadnienia, poddając analizie odpowiednio wybrane przykłady literackie z dwóch/trzech wybranych epok. Uwzględnij kontekst historyczny i literacki.Literatura podmiotu: 

1. Byron G., Giaur, 

2. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, 

3. Mrożek S., Tango, 

4. Parandowski J., Mit o Prometeuszu,

5. Sofokles, Antygona,

6. Żeromski S., Ludzie bezdomni.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)