Różne rodzaje buntu. Omów na przykładach znanych Ci utworów.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne rodzaje buntu. Omów na przykładach znanych Ci utworów literackich.


Literatura podmiotu:

1. Camus, A. Dżuma,

2. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

3. Mickiewicz, A. Wielka Improwizacja,

4. Mickiewicz, A. Oda do młodości,

5. Parandowski, J. Syzyf.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)