Bunt i pokora jako przeciwstawne postawy wobec świata.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Bunt i pokora jako przeciwstawne postawy wobec świata.


Literatura podmiotu:

1. Dostojewski, F. Zbrodnia i kara,

2. Ewangelia według świętego Łukasza,

3. Kasprowicz, J. Dies iare, Moja pieśń wieczorna,

4. Kochanowski, J. Tren V, Tren X, Tren XIX albo sen,

5. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)