Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze, omów sposoby...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze -omów sposoby ich przedstawienia i funkcje w wybranych utworach.

 

Literatura podmiotu:

1. A. Mickiewicz: Pan Tadeusz.

2. W. Reymont: Chłopi.

3. A. Mickiewicz: Dziady, cz. II.

4. E. Orzeszkowa: Nad Niemnem.


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)