Tragizm, jako kategoria estetyczna i problem egzystencjalny.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Tragizm, jako kategoria estetyczna i problem egzystencjalny. Omów analizując teksty literackie różnych epok.

 

Literatura podmiotu:

1. Goethe Johann Wolfgang, Cierpienia młodego Wertera,

2. Mrożek Sławomir, Tango, Noir sur Blanc,

3. Sofokles, Antygona,

4. Szekspir William, Romeo i Julia.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)