Powroty do lat dzieciństwa w literaturze.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Powroty do lat dzieciństwa w literaturze. Omów zagadnienie, analizując funkcje tego motywu w wybranych utworach.


Literatura podmiotu:

1. Dickens, C. Dawid Copperfield.

2. Gombrowicz, W. Ferdydurke.

3. Huelle, P. Weiser Dawidek.

4. Hugo, W. Nędznicy.

5. Krasiński, Z. Nie - Boska komedia.

6. Leśmian, B. Wspomnienie

7. Montgomery, L. M. Ania z zielonego wzgórza.

8. Orzeszkowa, E. Tadeusz, Dobra pani


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)