Omów romantyczną i modernistyczną koncepcje miłości...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Omów romantyczną i modernistyczną koncepcje miłości, odwołując się do wybranych tekstów literackich. Wskaż podobieństwa i różnice.


I. literatura podmiotu:

1. Adamowicz Bogusław, Wąż
2. Goethe Johann Wolfgang, Cierpienia młodego Wertera,
3. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz,
4. Reymont Stanisław Władysław, Chłopi,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)