Gwara łódzka. Omów jej osobliwości, wykorzystując zebrany...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Gwara łódzka. Omów jej osobliwości, wykorzystując zebrany materiał językowy.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Wywiad przeprowadzony z młodzieżą łódzką;

2. Wywiad przeprowadzony ze starszymi ludźmi w Łodzi


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)