Różne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztuce

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Adamik, L. Matka Courage i jej dzieci. Film.[DVD]

2. Babiński, W. i in. Lament świętokrzyski

3. Ber, R. Cudzoziemka. Film.[DVD].

4. Dąbrowska, M. Noce i dnie

5. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem

6. Żeromski, S. Przedwiośnie


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)