Wykorzystanie motywu maryjnego w różnych epokach.

E-mail

Cena: 45 zł

 

Wykorzystanie motywu maryjnego w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach literackich.


Literatura podmiotu:

1. Baczyński, K. K. Modlitwa do Bogarodzicy

2. Bogurodzica

3. Gajcy, T. Modlitwa żołnierska

4. Lament świętokrzyski

5. Słowacki, J. Hymn (Bogarodzico…)

6. Twardowski, J. List do Matki Bożej


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)