Przedstaw różne obrazy dziecka i określ ich funkcje artystyczne

E-mail

Cena: 49 zł

 

Przedstaw różne obrazy dziecka i określ ich funkcje artystyczne w wybranych utworach literackich.

 

I. Literatura podmiotu:

1. Baczyński, K, K. Elegia o… (chłopcu polskim)

2. Broniewski, W. Ballady i romanse

3. Konopnicka, M. Nasza szkapa

4. Krasiński, Z. Nie- boska komedia.

5. Saint- Exupѐry, A. Mały książę.

6. Żeromski, S. Swawolny Dyzio


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)