Relacje między dworem, a wsią ukazane w literaturze różnych epok

E-mail

Cena: 49 zł

 

Relacje między dworem, a wsią ukazane w literaturze różnych epok. Scharakteryzuj je, odwołując się do wybranych utworów


I. Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Satyra na leniwych chłopów

2. Gombrowicz, W. Ferdydurke.

3. Rej, M. Żywot człowieka poczciwego.

4. Wyspiański, S. Wesele.

5. Sienkiewicz, H. Szkice węglem

6. Szymonowic, Sz. Żeńcy


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)