Motyw biedy i bezdomności w literaturze.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw biedy i bezdomności w literaturze.

 

I. Literatura podmiotu:

1.Babiński, W. i in. Legenda o św. Aleksym

2.Balzak, H. Ojciec Goriot.

3.Konopnicka, M. Miłosierdzie gminy

4.Konopnicka, M. Wolny najmita

5.Nałkowska, Z. Granica.

6.O Synu Marnotrawnym, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

7.Żeromski, S. Ludzie bezdomni,

8.Żeromski, S. Siłaczka


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)