Literackie nawiązania do dantejskiego motywu wędrówki.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Literackie nawiązania do dantejskiego motywu wędrówki. Przedstaw, odwołując się do Boskiej Komedii Dantego.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Gilgamesz, Żegluga Św. Brendana,

2. Baudelaire, Ch. Zaproszenie do podróży,

3. Bursa, A. Dni piekła,

4. Conrad, J. Jądro ciemności,

5. Homer. Odyseja,

6. Miciński, B. Podróże do piekieł,

7. Milton, J. Raj odzyskany, Raj utracony,

8. Różewicz, T. Brama,

9. Słowacki, J. Anhelii.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)