Motyw śmierci w literaturze. Dokonaj analizy wybranych...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw śmierci w literaturze. Dokonaj analizy wybranych utworów z różnych epok.


Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz, A. Do matki polki,

2. Norwid, C, K. Na skłon,

3. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

4. Różewcz, T. Bez,

5. Sęp- Szarzyński, M. Napis na statuę abo na obraz śmierci ,Sonet I,

6. Słowacki, K. Ksiądz Marek,

7. Szymborska, W. Fotografia z 11 września,

8. Świrszczyńska, A. Nalot.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)