Portret polskiego szlachcica. Rozważ na wybranych...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Portret polskiego szlachcica. Rozważ na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Żywot człowieka poczciwego,

2. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

3. Krasicki, I. Do króla, Pijaństwo,

4. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

5. Niemcewicz, J, U. Powrót posła,

6. Pasek, J, Ch. Pamiętniki,

7. Potocki, W. Transakcja wojny chocimskiej,

8. Sienkiewicz, H. Ogniem i mieczem.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)