Oniryzm jako odwieczny temat literatury. Omów temat...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Oniryzm jako odwieczny temat literatury. Omów temat na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok.


Literatura podmiotu:

1. Baryka, P. Z chłopa król,

2. Calderon. Życie snem,

3. Czechowicz, J. Ampułki, wieś,

4. Dicken, Ch. Opowieść wigilijna,

5. Herbert, Z. Wit Stwosz: Uśniecie NMP,

6. Leśmian, B. Zmory wiosenne,

7. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

8. Mickiewicz, A. Euthanasia,

9. Prus, B. Lalka,

10. Schulz, B. Sanatorium pod Klepsydrą,

11. Słowacki, J. Balladyna,

12. Słowacki, J. Godzina myśli.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)