Wojna z punktu widzenia uczestnika. Omów na wybranych...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Wojna z punktu widzenia uczestnika. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Baczyński, K, K. Modlitwa II, Psalm 4, Ten czas,

2. Białoszewski, M. Pamiętnik z powstania warszawskiego,

3. Brecht, B. Matka Courage i jej dzieci,

4. Broniewski, W. Żołnierz polski,

5. Hemingway, E. Komu bije dzwon,

6. Krall, H. Zdążyć przed Panem Bogiem,

7. Mickiewicz, A. Reduta Ordona,

8. Moczarski, K. Rozmowy z katem,

9. Orwell, G. Hołd Katalonii,

10. Remarque, E. M. Na zachodzie bez zmian,

11. Wańkowicz, M. Bitwa o Monte Cassino.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)