„Czym jest me życie? (...) Czym jest wieków ciąg cały, mnie...

E-mail

Cena: 49 zł

 

„Czym jest me życie? (...) Czym jest wieków ciąg cały, mnie z dziejów wiadomy? Jedną chwilką”. Refleksje na temat przemijania w wybranych utworach literackich różnych epok.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią,

2. Baudelaire, Ch. Padlina,

3. Księga Koheleta,

4. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

5. Naborowski, D. Krótkość żywota,

6. Przerwa- Tetmajer, K. Koniec wieku XIX,

7. Sęp- Szarzyński, M. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego,

8. Szymborska, W. Nic dwa razy,

9. Villon, F. Wielki testament.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)