Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

 1. Balzac, Honorѐ. Ojciec Goriot,

 2. Dostojewski, Fiodor. Zbrodnia i kara,  

 3. Słowacki, Juliusz. Kordian,  

 4. Zapolska, Gabriela. Moralność Pani Dulskiej.




Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebook



prezentacja maturalna, pytania



 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)