Funkcja i rola motywów patriotyczno-niepodległościowych...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Funkcja i rola motywów patriotyczno-niepodległościowych w kształtowaniu postaw Polaków II połowy XIX i na początku XX wieku.


Literatura podmiotu:

1. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

2. Orzeszkowa, E. A…B…C…, Gloria victis,

3. Sienkiewicz, H. Trylogia,

4. Sienkiewicz, H. W pustyni i w puszczy,

5. Prus, B. Lalka,

6. Żeromski, S. Syzyfowe prace,

7. Żeromski, S. Rozdziobią nas kruki, wrony,

8. Żeromski, S. Wierna rzeka,

9. Żeromski, S. Popioły,

10. Wyspiański, S. Noc listopadowa.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)