Motyw tradycji w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw tradycji w literaturze. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Cervantes, M. Don Kichot,

2. Gombrowicz, W. Trans- Atlantyk,

3. Kochanowski, J. Pieśń świętojańska,

4. Kraszewski, S, I. Stara baśń,

5. Mickiewicz, A. Pan Tadeusz,

6. Mrożek, S. Tango,

7. Niemcewicz, J, U. Powrót posła,

8. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

9. Potocki, W. Transakcja wojny chocimskiej,

10. Reymont, W. Chłopi,

11. Sienkiewicz, H. Trylogia.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)