Przedstaw różne rodzaje miłości w literaturze na podstawie...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Przedstaw różne rodzaje miłości w literaturze na podstawie odpowiednio dobranych przykładów.


Literatura podmiotu:

1. Bѐdier, J. Dzieje Tristana i Izoldy,

2. Bułhakow, M. Mistrz i Małgorzata,

3. Goethe, J, W. Cierpienia młodego Wertera,

4. Mickiewicz, A. Konrad Wallenrod,

5. Parandowski, J. Mitologia,

6. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

7. Przerwa- Tetmajer, K. Evviva l’arte!,

8. Rej, M. Żywot człowieka poczciwego,

9. Żeromski, S. Przedwiośnie.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)