Omów motyw cierpienia i jego funkcję w wybranych utworach lit.

E-mail

Cena: 45 zł

 

Omów motyw cierpienia i jego funkcję w wybranych utworach literackich.

 

I literatura podmiotu:

1. Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych.

2. Borowski T, Opowiadania,

3. Herling-Grudziński G., Inny świat,

4. Kochanowski J., Treny,


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)