Motyw państwa w literaturze polskiej i obcej. Omów...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw państwa w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Książę, Opowieści Okrągłego Stołu, Pieśń o Rolandzie, Państwo,

2. Kapuściński, R. Cesarz,

3. Kochanowski, J. Pieśń X, Pieśń IV,

4. Modrzewski, F. O poprawie Rzeczpospolitej,

5. More, T. Utopia,

6. Prus, B. Faraon,

7. Prus, B. Z legend dawnego Egiptu,

8. Słowacki, J. Samuel Zborowski,

9. Sofokles. Antygona,

10. Wolter. Kandyd,

11. Zamiatin, E. My,

12. Żeromski, S. Przedwiośnie.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)