Na wybranych przykładach literackich omów problem relacji...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Na wybranych przykładach literackich omów problem relacji między ojcami i synami.


Literatura podmiotu:

1. Andrzejewski, J. Miazga,

2. Dostojewski, F. Bracia Karamazow,

3. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

4. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

5. Reymont, W. Chłopi,

6. Sofokles. Antygona,

7. Żeromski, S. Przedwiośnie.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)