Różnorodność wizerunków matek w literaturze. Omów...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różnorodność wizerunków matek w literaturze. Omów na przykładach z różnych epok.


Literatura podmiotu:

1. Babiński, W. i in. Lament świętokrzyski,

2. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

3. Mickiewicz, A. Do matki polki,

4. Zapolska, G. Moralność pani Dulskiej,

5. Żeromski, S. Przedwiośnie,

6. Różewicz, T. Matka odchodzi,

7. Różewicz, T. Matka powieszonych.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)