„Stała matka boleściwa” w literaturze i sztuce różnych epok...

E-mail

Cena: 49 zł

 

„Stała matka boleściwa” w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych dziełach.


Literatura podmiotu:

1. Anioł, M. Pieta, obraz,

2. Babiński, W. i in. Posłuchajcie bracia miła,

3. Baczyński, K, K. Elegia o,

4. Parandowski, J. Demeter i Kora,

5. Rego, P. Pieta. obraz,

6. Różewicz, T. Matka powieszonych,

7. Theotokopulos, D. Pieta, obraz,

8. Żeromski, S. Przedwiośnie.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)