Różne ujęcia motywu ofiary w literaturze. Omów...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne ujęcia motywu ofiary w literaturze. Omów na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Mickiewicz, A. Widzenie księdza Piotra,

2. Mickiewicz, A. Grażyna,

3. Mickiewicz, A. Reduta Ordona,

4. Parandowski, J. Prometeusz,

5. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu,

6. Słonimski, A. Pieśń o Januszu Korczaku,

7. Słowacki, J. Kordian,

8. Sienkiewicz, H. Quo vadis,

9. Szczepański, J, J. Święty,

10. Żeromski, S. Uciekła mi przepióreczka,

11. Żeromski, S. Wiara od morza.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)