Literackie realizacje postawy buntu...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Literackie realizacje postawy buntu. Rozważ problem odwołując się do wybranych przykładów.


Literatura podmiotu:

1. Camus, A. Dżuma.

2. Gombrowicz, W. Ferdydurke.

3. Herbert, Z. Przesłanie Pana Cogito

4. Kasprowicz, J. Hymny, Księga ubogich, Mój świat.

5. Krall, H. Zdążyć przed Panem Bogiem.

6. Mickiewicz, A. Dziady cz. III.

7. Mickiewicz, A. Oda do młodości

8. Mrożek, S. Tango.

9. Parandowski, J. Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian.

10. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu


Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)