Wulgaryzmy jako zagrożenie współczesnej polszczyzny...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Wulgaryzmy jako zagrożenie współczesnej polszczyzny. Omów problem w kontekście języka młodzieży.

 

Literatura podmiotu:

1. Pioszyk Kinga, O stanie współczesnej polszczyzny, 

2. Graczyk Maria, Zastępcza polszczyzna,

3. Dz.U. 1999 Nr 90 poz. 999, Ustawa o języku polskim,

4. Liberka Jarosław, Zagrożenie współczesnej polszczyzny i komunikacji językowej,

5. Autor nieznany, Polacy nie gęsi.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)