Wpływ ekstremalnych wydarzeń na życie pisarzy i kreację...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Wpływ ekstremalnych wydarzeń na życie pisarzy i kreację ich bohaterów. Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory literackie.


Literatura podmiotu:

1. Baczyński, K, K. Pokolenie II, Ten czas, Z głową na karabinie,

2. Borowski, T. Dzień na Harmenzach,

3. Broniewski, W. Anka, Firanka, W zachwycie i grozie,

4. Miłosz, Cz. Moja wierna mowo,

5. Kafka, F. Proces,

6. Mickiewicz, A. Dziady cz. IV.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)