W kręgu tradycji romantycznej - kontynuatorzy i szydercy...

E-mail

Cena: 49 zł

 

W kręgu tradycji romantycznej - kontynuatorzy i szydercy. Rozważ temat na podstawie wybranych przykładach literackich.


Literatura podmiotu:

1. Asnyk, A. Daremne żale,

2. Baczyński, K, K. Pokolenie II, Ten czas, Z głową na karabinie,

3. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

4. Konopnicka, M. Contra spem spero,

5. Orzeszkowa, E. Nad Niemnem,

6. Prus, B. Lalka,

7. Przerwa- Tetmajer, K. Melodia mgieł nocnych, Widok ze Świnicy…, Na skalnym Podhalu,

8. Sienkiewicz, H. Potop,

9. Wyspiański, S. Wesele,

10. Wyspiański, S. Wyzwolenie.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)