Polacy a mniejszości narodowe i ich wzajemny stosunek...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Polacy a mniejszości narodowe i ich wzajemny stosunek w świetle wybranych utworów literackich. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.


Literatura podmiotu:

1. Konopnicka M. Mendel Gdański,

2. Mickiewicz A., Pan Tadeusz,

3. Norwid C. K., Żydowie polscy,

4. Prus B. Lalka.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)