Obyczajowość szlachecka w Trylogii H. Sienkiewicza.

E-mail

Cena: 49 zł

 

Obyczajowość szlachecka w Trylogii H. Sienkiewicza.


Literatura podmiotu:

1. Sienkiewicz H., Ogniem i mieczem,

2. Sienkiewicz H., Pan Wołodyjowski, 

3. Sienkiewicz H., Potop.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)