Motyw zemsty w literaturze różnych epok. Omów różne jego...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Motyw zemsty w literaturze różnych epok. Omów różne jego ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów.


Literatura podmiotu: 

1. Fredro Aleksander, Zemsta,

2. Jasieński Brunon, Słowo o Jakubie Szeli,

3. Mickiewicz Adam, Lilije,

4. Sienkiewicz Henryk, Krzyżacy,

5. Szekspir William, Hamlet.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)