Jakie mechanizmy wpływają na zmianę światopoglądu ludzi?...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Jakie mechanizmy wpływają na zmianę światopoglądu ludzi? Rozważ, analizując postaci wykreowane w utworach z dwóch epok historycznoliterackich.


Literatura podmiotu:

1. Goethe, J, W. Cierpienia młodego Wertera,

2. Kasprowicz, J. Dies iare,

3. Korab- Brzozowski, S. O Przyjdź!,

4. Mickiewicz, A. Dziady cz. III,

5. Mickiewicz, A. Oda do młodości,

6. Mickiewicz, A. Romantyczność,

7. Przerwa- Tetmajer, K. Evviva l’arte, Hymn do Nirwany, Koniec wieku XIX, Melodia mgieł nocnych,

8. Staff, L. Deszcz jesienny.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania
Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)