Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich (na przykładzie przysłów o określonej tematyce).
 

 

Literatura podmiotu: 

1. Masłowscy Danuta i Włodzimierz, Wybór i opracowanie: Polskie przysłowia, 

2. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych Polskich, pod red. Juliana Krzyżanowskiego, 

3. Stefańska-Jokiel Katarzyna, Wybór i opracowanie: Przysłowia Polskie.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)