Różne obrazy szkoły w literaturze. Omówienie na wybranych...

E-mail

Cena: 49 zł

 

Różne obrazy szkoły w literaturze. Omówienie na wybranych przykładach.


Literatura podmiotu:

1. Gombrowicz, W. Ferdydurke,

2. Gomulicki, W. Wspomnienia niebieskiego mundurka,

3. Joyce, J. Portret artysty z czasów młodości,

4. Kleinbaum, N, H. Stowarzyszenie umarłych poetów,

5. Libery, A. Madame,

6. Orzeszkowa, E. A.B.C.,

7. Plath, S. Szklany klosz,

8. Prus, B. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela.

Praca zawiera prezentację multimedialną w power point.
Powyższa bibliografia ma charakter informacyjny, poglądowy. Zakupiona prezentacja będzie miała poprawnie wykonaną bibliografię oraz plan ramowy.
Wszystkie prace maturalne posiadają przykładowe pytania komisji egzaminacyjnej.


Prace maturalne gratis

Prezentacje maturalne, Ebookprezentacja maturalna, pytania 


Powtórka do matury z polskiego w weekend! (ustna i pisemna)